Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

ATA - AÖF İl Koordinatörlüğü

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında yapılan görevlendirme aşağıda verilen görev-ünvan ilişkisine göre yapılmaktadır.


Bina Sınav Sorumlusu

Prof.Dr. - Doç.Dr. - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı


Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı

Prof.Dr. - Doç.Dr. - Yrd.Doç.Dr. - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı


Bina Yöneticisi

Genel Sekreter - Genel Sekreter Yardımcısı - Fakülte Sekreteri - Enstitü Sekreteri - Yüksekokul Sekreteri - Şube Müdürü - Şef - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı


Salon Başkanı

Prof.Dr. - Doç.Dr. - Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı


Gözetmen

Doç.Dr. - Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Arş.Gör. - Öğr.Gör. - Uzman - Okutman - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Cezaevi Öğretmeni


Yedek Gözetmen

Doç.Dr. - Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Arş.Gör. - Öğr.Gör. - Uzman - Okutman - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Cezaevi Öğretmeni


Engelli Salonu Görevlisi

Prof.Dr. - Doç.Dr. - Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı


Hizmetli

Memur - Hizmetli - Şoför


Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi

Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Arş.Gör. - Öğr.Gör. - Uzman - Okutman - Genel Sekreter - Genel Sekreter Yardımcısı - Fakülte Sekreteri - Enstitü Sekreteri - Yüksekokul Sekreteri - Daire Başkanı - Şube Müdürü - İç Denetçi - Şef - Memur - Şoför - Tekniker - Hizmetli - Aynıyat Saymanı - Mühendis - V.H.K.İ. - Bilgisayar İşletmeni - Başkan - Başkan Yardımcısı - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Cezaevi Öğretmeni


Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi

Yrd.Doç.Dr. - Arş.Gör.Dr. - Öğr.Gör.Dr. - Uzman Dr. - Okutman Dr. - Arş.Gör. - Öğr.Gör. - Uzman - Okutman - Genel Sekreter - Genel Sekreter Yardımcısı - Fakülte Sekreteri - Enstitü Sekreteri - Yüksekokul Sekreteri - Daire Başkanı - Şube Müdürü - İç Denetçi - Şef - Memur - Şoför - Tekniker - Hizmetli - Aynıyat Saymanı - Mühendis - V.H.K.İ. - Bilgisayar İşletmeni - Başkan - Başkan Yardımcısı - Müdür - Müdür Baş Yardımcısı - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Cezaevi Öğretmeni


Sınav Evrakı Koruma Güvenlik Görevlisi

Kurum Güvenlik Görevlisi - Şoför - Tekniker - Hizmetli

 

Görevlendirme yapılabilmesi için ilgili sınavlar için Görevli İşlemleri Sistemi (https://gis.atauni.edu.tr) üzerinden görev talebinde bulunulması gerekmektedir. İlgili sınavlar için görev talebinde bulunamayanlar, iadeden görev talebinde bulunabilirler. İadeden görev talepleri http://ata.ksu.edu.tr adresinde yer alan Online İşlemler menüsü altındaki Görev Talep Formu linki kullanılarak yapılabilmektedir.


Kahramanmaraş ATA-AÖF İl Sınav Koordinatörlüğü

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı